Etikkrådets rolle i oljefondet

Denne uka arrangerer Amnesty Jus Oslo Menneskerettighetsuka fra 2.-6.mars og i kveld var jeg på debatten «Etikkrådets rolle i forvaltningen av Oljefondet», i håp om å komme inn på temaer som oljesand og heller tvilsomme petroleumsprosjekter. Spørsmålene som skulle bli tatt opp var om vi egentlig fulgte de etiske retningslinjene vi har satt for oss selv og hvilke mål og ønsker norske myndigheter har for hvordan vi skal forvalte oljepengene. Er dette godt nok for miljø og menneskerettighets(fra nå forkortet MR) organisasjonene?

Amnesty var ordstyrer og ga en rask innføring i Etikkrådet:

  • Det er en 10 år gammel ordning
  • Gjelder for utenlandske selskaper
  • Våpen og tobakk skal ikke investeres i
  • Er et uavhengig råd som skal gi anbefalinger
  • Ble nylig flyttet til å ligge under Norges Bank
  • 60 selskaper har blitt utelukket
  • Oljefondet investerer i mer enn 9000 selskaper

Et tidligere styremedlem fra Etikkrådet fortalte at da Etikkrådet ble opprettet og Norge begynte å ekskludere uetiske selskaper ble disse rapportene lest langt utenfor Norges grenser og Norges normer ble spredd. Det ble også mye lettere å utelukke selskaper på miljøgrunner enn MR-grunner fordi miljøforurensning er lettere målbart. Et eksempel som ble gitt var gruvedrift. Der hadde både MR og miljøregler blitt brutt, men det letteste å ta dette på var miljøet, for at saken lettere skulle gå gjennom. Etikkrådet blir tatt seriøst fordi oljefondet som de rådgir utgjør i skrivende stund 6753 milliarder kroner, dette gir tyngde i forhandlinger.

Et diskusjonsmoment i panelet gikk på hvor etisk dagens rapporteringsordning faktisk var, da praksisen har vært sånn her:

  • Etikkrådet gjør egne undersøkelser av faktiske forhold i et utenlansk selskap
  • Etikkrådet finner noe uopprettelig snusk der det ikke er vilje til å legge om praksisen fra bedriftens side og en tilrådning blir da sendt til Oljefondet at vi burde trekke investeringene våre ut
  • Oljefondet har hittil vært underlagt Finandepartementet, og som en av paneldeltagerene sa «Finansdepartementet er ikke Finansdepartementet. De er regjeringen, de er Utenriksdepartementet..» forstått som = det er mye politikk i dette. Et konkret eksempel var en rørledning fra Uzbekistan til Kina av det kinesiske selskapet PetroChina som brøt både MR og miljøstandarder, men som representanten fra Etikkrådet sa «Noen ga noen i Kina en pris…» og med det ville ikke Norge forsure forholdet sitt til Kina ytterligere, så da trakk vi oss ikke ut av det kontroversielle selskapet likevel.

Et annen punkt som ble kritisert over hvordan ordningen fra Etikkrådet har vært, hvis målet skal være å få flere selskaper til å følge etiske linjer, i stedet for å bare få Oljefondet til å se bra ut – ved å ikke trekke oss ut, men ved å begå eierskapsutøvelse (å holde noen ansvarlige for investeringen du har gjort i dem) så kan man være med å gjøre en forskjell. Fra nyttår ble innrapporteringen overført fra Finansdepartementet til Norges Bank. Sånn ordningen fungerer nå skal det bare offentlig publiseres om forholdene er under den standarden som er satt for MR og miljø, og en tilrådning til Oljefondet må sendes. Dette fører ofte til mye negativ medieoppmerksomhet, det er veldig mye informasjon som skal på bordet før en slik tilrådning blir sendt, men nok til å forstå hvilken vei det går og dermed trekker ofte Norges Bank seg ut før dommen faller. På denne måten holdes Oljefondet «rent» for dårlige investeringer, men da får vi heller ikke påvirket de selskapene vi ønsker å påvirke i en positiv retning, som burde være det helt overordnede formålet; Norge har ikke noe større påvirkningsgrunnlag i utlandet enn via Oljefondet.

Et uutalt mål med disse innleggene er å holde de korte nok til at jeg har lyst til å skrive dem, og potensielle lesere har lyst til å lese dem, så jeg slutter her. Det var veldig mye å si om Etikkrådet og Oljefondet, og alt er nok ikke sagt enda. Om noen har lyst til å snakke statsobligasjoner er det fritt for å melde seg og holde debatten levende!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s