Hvor er vi nå frem mot COP i Paris, desember

Paris-2015Jeg kommer til å dedikere en del plass på denne bloggen om COP relatert innhold i tiden fremover, og høyst sannsynlig også lime inn innlegg her som jeg gjesteblogger for andre om under forhandlingene i Paris.

Veldig kort introduksjon til emne – verdens ledere, miljøorganisasjoner, sivilsamfunn og andre samles til et nytt stort klimatoppmøte i Paris kalt COP 21 – Conference of the Parties. (Vi har i Spire laget en “Klimaforhandlingene på 1-2-3 den siste tiden, så når den er publisert på nett vil jeg vidreformidle den her) På dette årets COP er det lagt opp til å komme frem til en avtale, basert på en forhandlingstekst som fortsatt kuttes i, men som er ferdig skrevet. Dette skal legge grunnlaget for en internasjonal klimaavtale som skal gjelde i årene 2020-2030. Ved tidligere forhandlinger der man har forsøkt å komme frem til en avtale har det blitt forhandlet om et felles utslippskutt for alle land. I år har man derimot latt de ulike landene rapportere inn selv hvor mye hvert land planlegger å kutte i klimagassene frem mot 2030. Dette blir kalt INDC – Intended Nationally Determined Contributions. Norge la i mars frem sine INDCs og de ligger på 40% kutt innen 2030.

Jeg kommer nå fra et møte der de ulike miljøorganisasjonene i Norge som skal være tilstedet på COP har diskutert status quo og en oppsummering fra Naturvernforbundet lyder:

  • Ambisjonsnivået er for lavt med de utslippsmålene som er innrapportert på forhånd. Det er faktisk estimert at med de innrapporterte målene til verdens land vil vi ikke nå 2-gradersmålet
  • Dette gjør at folkelig mobilisering er enda viktigere i år
  • I København var stemningen “Nå eller Aldri!!” og da ble jo svaret “vel, aldri?” derfor er denne typen lingo litt lurt å unngå.
  • Det vil bli ekstra viktig å si nei til falske løsninger som “geoengineering”, “climate engineering” og “climate smart agriculture” ettersom f.eks sistnevnte er et begrep som kan romme både GMO og store monokulturer. Et eget blogginnlegg vil følge med en dypere forklaring av disse.
  • Kina og India vil innrapportere sine INDCs i løpet av kort tid, dette blir toneangivende og veldig spennende å se hvor de legger nivået sitt
  • Den internasjonale miljøbevegelsen fokuserer langsiktig og begrepet “netto null” (net zero) blir sentralt fremover. Dette er et begrep der resultatet skal være et karbonnøytralt budsjett, men måten man oppnår det på kan være heller tvilsom. For eksempel kan Norge fortsette med olje om en masse trær plantes et annet sted.
  • Likevel er et mål for COP at land skal være karbonnøytrale innen 2050
  • Hvilke prinsipper denne avtalen skal bygge på er et hett emne oppe til diskusjon
  • Det er mange store interesser med tilsvarende organisasjoner bak seg som vil fronte sakene sine på COP, og emner som biologisk mangfold, rettigheter for urbefolkning osv er punkter som det må kjempes for at blir beholdt i forhandlingsteksten
  • 1.oktober kommer den neste store forhandlingsteksten fra FN, og da vet vi mer hvor landet ligger nå.
Advertisements

One thought on “Hvor er vi nå frem mot COP i Paris, desember

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s